UDRŽITELNOST JE NAŠE VÁŠEŇ
ArcelorMittal Construction: s touhou po lepší planetě. Usilujeme o vytvoření nových stavebních systémů, díky kterým bude náš svět lepším a bezpečnějším místem – a to s respektem k místním stavařským tradicím a s podporou vyspělého know-how formovaného staletími hledání a objevů.

Všichni jsme povinni pečovat o životní prostředí a udržovat povědomí o regulačních a ekonomických aspektech. Proto ArcelorMittal Construction značně investuje do výzkumu, vývoje a nových průmyslových řešení. Zavazujeme se snižovat ekologickou stopu stavebnictví prostřednictvím trvalého úsilí o inovace v oceli a dalších komponentech. Zabezpečujeme nekonečný životní cyklus naší ocele formou recyklace, která je nedílnou součástí procesu vývoje nových produktů. Skutečností je, že veškerá ocel v našich produktech pochází z udržitelných zdrojů a je plně recyklovatelná.

V posledních letech jsme vyvinuli řešení obvodových plášťů budov, pro které je udržitelnost klíčovou vlastností. Dva z příkladů jsou popsány níže:

SYSTÉM iQ+: NOVÁ GENERACE VYSOCE VÝKONNÝCH PANELŮ

iQ+ SYSTEM: NOVÁ GENERACE VYSOCE VÝKONNÝCH PANELŮ

Nový iQ+ System odráží závazek společnosti ArcelorMittal Construction snižovat dopad výstavby na životní prostředí. Tato technologie nabízí 15procentní zvýšení tepelného výkonu při konstantní tloušťce panelu. Úspěšně se nám podařilo snížit tloušťku panelu ze 120 mm na 100 mm, a to při zachování tepelné účinnosti. Na každých 2 000 m² panelů je použito o 1,6 t méně pěny a o 50 kg méně oceli (oplechování, šrouby atd.), bonusem navíc jsou efektivnější logistické náklady. Navíc každý panel vyrobený technologií iQ+ System generuje méně CO₂: na fasádě o rozloze 2 000 m² snižuje emise až o 4 000 kg.

ZMevolution®: Nový standard

Předností tohoto atraktivního pokovení je vynikající kvalita povrchu a výjimečná lehkost.

Nižší hmotnost zlepšuje proces galvanizace, snižuje náklady na dopravu a poskytuje vynikající odolnost proti korozi, která je až třikrát vyšší než u standardního zinkového povrchu. Technologie žárového zinkování ZMevolution® snižují emise CO₂ generované galvanizací 1 kg oceli o téměř 50 %.

V jednom výrobním závodě odpovídá toto snížení emisí provozu 13 000 vozidel s ročním nájezdem 13 000 kilometrů.

OBJEVTE ZMevolution®
ZMevolution®: Nový standard