Cofrastra 70

Kompozitní stropní desky Cofrastra® 70 jsou tvořeny trapézovým profilem částečně uzavřeného tvaru s několika typy vrubů na stojině. Tímto poskytuje tento stropní plech výjimečnou úroveň spřažení mezi ocelovým plechem a železobetonovou deskou. Stropní plech umožňuje realizovat konstrukce spřažených stropů se středními rozpony anebo s velkým zatížením v různých typech budov, jako jsou kancelářské, průmyslové nebo komerční objekty, až po konstrukce mostů nebo také skokanského můstku.

  • Možné maximální rozpony do 3,80 m bez podepření během montáže
  • 20% redukce hmotnosti ve srovnání s obdobnou železobetonovou podlahovou deskou
  • Za použití montážního podepření jsou možné rozpony do 6,0 m jako u železobetonových desek
  • Maximální tloušťka ocelového profilu: 1 mm
  • Částečně uzavřený profil umožňuje rychlou instalaci technologií a systému zavěšeného podhledu
  • Akustické parametry s hodnotami Rw 48 dB do 54 dB, certifikace CSTB
  • Pokovení ZMevolution® nebo organický povlékaná ocel
  • Výpočetní software: Cofra 5
  • Výroba: Francie
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a zjistěte více o tom, jak můžeme podpořit Vaše projekty dnes i v budoucnosti.

Na jedno kliknutí!