Globalroof mp F60

Skládaná plochá střecha s kombinovanou tepelnou izolací tvořenou PIR deskami a minerální izolací z kamenných vláken s nosnou vrstvou z trapézového plechu a s hlavní hydroizolací z PVC fólie. Mimořádné zatížení pro variabilní použití s požární odolností od 15 do 60 minut.

Charakteristika:

  • Nosná vrstva střechy z trapézových plechů Trapeza® 55/250 T, Hacierco® 135/310, Hacierco® 160/250HL, Hacierco® 200/420, minimální tl. 0,75 mm
  • Tepelně-izolační vrstva z kombinace PIR desek FD-L tl. ≥ 100 mm a minerální izolace z kamenných vláken min. 20 mm

Technické parametry:

  • Koeficient prostupu tepla až Uᴅ = 0,14 W/m².K (tloušťka minerální izolace 95 mm a PIR desky 100 mm)
  • Maximální požární odolnost systémové skladby pláště je REI 60
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a zjistěte více o tom, jak můžeme podpořit Vaše projekty dnes i v budoucnosti.

Na jedno kliknutí!