Globalroof mep F30

Ekonomicky výhodná systémová skladba plochých střech, založena na kombinaci tepelně-izolačních vrstev z minerální izolace z kamenných vláken a extrudovaného polystyrenu, nesených na trapézovém profilu, doplněných o parozábranu a PVC fólii jako hlavní hydroizolační vrstvu. Kombinace tepelně-izolačních vlastností EPS a požárních vlastností minerální izolace z kamenných vláken určuje tuto skladbu k zastřešení většiny objektů se standardními technickými požadavky.

Charakteristika:

  • Nosný trapézový plech dle statického návrhu: Trapeza® 55/250 T, Hacierco® 135/310, Hacierco® 160/250HL, Hacierco® 200/420, tl. min. 0,75 mm
  • Souvrství tepelně-izolačních vrstev z minerální izolace z kamenných vláken tl. 2 x 30 mm a EPS 100 min. tl. 60 mm

Technické parametry:

  • Tepelná izolace: součinitel prostupu tepla Uᴅ pro různé varianty kombinací tlouštěk minerální izolace z kamenných vláken a EPS)
  • Požární klasifikace je u této systémové skladby střechy REI 30
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a zjistěte více o tom, jak můžeme podpořit Vaše projekty dnes i v budoucnosti.

Na jedno kliknutí!