Globalroof m F60

Systémová skladba nehořlavé ploché střechy s nosnými trapézovými profily, parozábranou, minerální izolace z kamenných vláken a hydroizolační vrstvou z PVC fólie. Tato skladba střechy je charakteristická vysokou požární odolností s mimořádným zatížením.

Charakteristika:

  • Trapézové profily nosné vrstvy střechy: Trapeza® 55/250 T, Hacierco® 135/310, Hacierco® 160/250HL, Hacierco® 200/420, tloušťky větší než 0,75 mm
  • Minerální izolace z kamenných vláken tloušťky 90–280 mm

Technické parametry:

  • Tepelná izolace se součinitelem prostupu tepla až Uᴅ = 0,13 W/m².K (s minerální izolací tl. 280 mm)
  • Požární odolnost systémové skládané střechy REI 60
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a zjistěte více o tom, jak můžeme podpořit Vaše projekty dnes i v budoucnosti.

Na jedno kliknutí!