Globalwall FA C130

Systémová skladba stěnových plášťů s hlavní nosnou konstrukcí tvořenou C kazetami Hacierba® 130/600. Tepelná izolace je tvořena minerální izolaci z kamenných vláken s předsazením a exteriérovým obkladem z trapézového plechu, kotveného pomocí distančních šroubů. 

Charakteristika:

  • Tepelná minerální izolace z kamenných vláken tl. 80+80 mm při předsazení 40 mm, nebo tl. 50+160 mm při předsazení 80 mm
  • Vnější obkladový trapézový profil minimální tloušťky 0,63 mm

Technické parametry:

  • Tepelná izolace s prostupem tepla Uᴅ = 0,171 W/m².K (předsazení 80 mm) nebo Uᴅ = 0,223 W/m².K (předsazení 40 mm)
  • Vzduchová neprůzvučnost do Rw = 50 dB
  • Požární odolnost skládaného stěnového pláště až 120 min při rozponech nosné konstrukce do 7,5 m
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a zjistěte více o tom, jak můžeme podpořit Vaše projekty dnes i v budoucnosti.

Na jedno kliknutí!