Výrobní informační systém ArcelorMittal Construction – klíč k našemu modernímu přístupu k výrobě
08.07.2021 -

Stavební průmysl se neustále vyvíjí, využívá nových technologií, postupů a materiálů ve snaze vytvářet pohodlnější, úspornější a energeticky úspornější zástavbu. Při analýze vývoje v těchto oblastech je kladen velký důraz na výstavbu a provozní fáze životního cyklu budovy. Menší pozornost je však možná věnována výrobním procesům. Jak Henry Ford ukázal světu už v roce 1913, inovativní výrobní postupy mohou zásadně ovlivnit i celkový vývoj lidské společnosti.

Fordova montážní linka zkrátila dobu, za niž bylo možno vyrobit vůz. To, co kdysi trvalo 12 hodin, bylo nyní možno zvládnout za něco málo přes hodinu a půl. Díky tomuto průlomu mohl Ford nabízet dostupná vozidla široké veřejnosti, a způsobil revoluci ve výrobě.

Průlomové inovace jako montážní linka se objevují velmi zřídka. Ve společnosti ArcelorMittal Construction se však necháváme inspirovat neúnavným duchem, který právě takové průlomy umožňuje. Zatímco po většinu doby pokrok kráčí malými kroky ke konečnému cíli, naší zásadou je, že vždy existuje prostor pro zlepšení. Zlepšit lze vše. Práce inovátora není nikdy dokončena. 

MES ve společnosti ArcelorMittal Construction

Jedním příkladem toho, jak společnost ArcelorMittal Construction neustále kráčí vpřed, je naše osvojení systému MES. MES (neboli Manufacturing Execution System – výrobní informační systém) je systém, který pomáhá sledovat transformaci surovin na hotové výrobky přímo ve výrobě, s cílem zlepšovat výkon a zkracovat dodací doby.

Florian Chevallier, hlavní průmyslový technik IT společnosti ArcelorMittal Construction popisuje MES srozumitelněji jako „informační systém, který poskytuje kontrolu a bilance pro celkově lepší přístup k výrobě.“ 

MES má ve společnosti ArcelorMittal Construction takový úspěch, že od jeho prvního zavedení v roce 2018 do této technologie neustále investujeme a zavádíme ji ve všech výrobních linkách v závodech po celé Evropě.

 

Přínosy pro výrobce

Náš MES přináší několik klíčových výhod. V zásadě nám umožňuje udržovat nepřetržitý tok lepších výrobků a poskytovat stále se zlepšující služby. Než se však podíváme podrobněji na to, jak systém pomáhá našim zákazníkům, musíme zmínit výhody, které přináší nám.

Přesnost – „Systematický, automatizovaný přístup ke shromažďování dat přináší maximální množství dat s maximální přesností,“ objasňuje Hammad Mirza, vedoucí pro průmyslovou excelenci a změny ve společnosti ArcelorMittal Construction. „Díky rozboru těchto dat a následné optimalizaci našeho výrobního postupu můžeme zásadním způsobem zlepšit naši efektivitu, snížit zbytečnou zmetkovost, hromadění skladových zásob a odstávky ve výrobě.“

KPI – Díky přesným údajům dokážeme efektivně zavádět a dosahovat klíčových ukazatelů výkonnosti. Vše od celkové efektivity zařízení po kvalitu nebo časové cykly lze analyzovat a výsledky pak slouží jako základ iniciativy ke zvýšení výkonnosti.

Konzistence – MES nejenže zajišťuje optimální postup na jednotlivé výrobní lince, ale zaručuje také standardizovaný přístup napříč celým naším provozem. „Cloudová povaha našeho systému,“ objasňuje Florian, „znamená, že to, jak nějaký výrobek vyrábíme ve Francii, bude naprosto shodné s tím, jak jej vyrábíme kdekoli jinde na světě. Kvalita výrobku a zdroje nezbytné k jeho výrobě jsou vždy konzistentní.“

Efektivita – Automatizovaná povaha našeho propracovaného systému MES pomáhá eliminovat lidské chyby. Optimalizované plánování a zadávání práce generované počítačem zjednodušují zpracovávání hromadných objednávek a například minimalizují riziko, že některá položka bude z objednávky či dodávky vynechána.

Agilita – Obecně platí, že čím je společnost větší, tím je složitější, a je tedy náročnější uvádět do praxe nové nápady nebo metody. U řady velkých společností probíhají změny pomalu. Digitální povaha systému MES společnosti ArcelorMittal Construction nám však umožňuje jednat agilně. Můžeme neustále kontrolovat a aktualizovat naše systémy v synchronizovaném postupu. Kdykoli se teda objeví nový a lepší způsob, jak dělat to či ono, můžeme pružně a rozhodně zareagovat.

Přínosy pro naše zákazníky

„Ačkoli systém MES společnosti ArcelorMittal Construction není primárně zaměřen na zákazníka, pomáhá zlepšovat i následné kroky, takže nakonec nám umožňuje poskytovat zákazníkům výrobky i služby vyšší kvality,“ říká Hammad Mirza. „Kdyby například došlo k problému s barvou na nějaké z linek, systém MES tento problém identifikuje a opraví dříve, než závodu odejde byť jen jediný vadný výrobek.“

Výrobky vyšší kvality:

Kontrola kvality - Účinné KPI a množství přesných dat vedou k tomu, že klesá riziko výskytu problémů ve výrobě. V tom nepravděpodobném případě, že dojde k problému s kvalitou ve výrobě, systém MES zajistí rychlé zaznamenání a opravu takového problému.

Agilita a flexibilita – Agilnost společnosti ArcelorMittal Construction znamená, že naši zákazníci obdrží ty nejlepší možné výrobky vyráběné s použitím nejmodernějších postupů. Umožňuje nám také lépe vyhovět individuálním požadavkům. Naši výrobní specialisté jsou k dispozici našim zákazníkům, takže s nimi můžeme spolupracovat a lépe chápat konkrétní výzvy, naše systémy pak přizpůsobíme těmto požadavkům a můžeme dodávat řešení na míru.

Zkušenosti zákazníků:

Reaktivita – Díky efektivitě systému MES můžeme rychle přizpůsobit výstup z výrobní linky. Proto můžeme plnit, stornovat nebo upravovat objednávky v krátkých lhůtách až do okamžiku zahájení dané výroby. Pro naše zákazníky, kteří všichni čelí vlastním výzvám a tlakům, je tato reaktivita velice vítaná.

Logistika – Digitalizovaná povaha systému MES vede k tomu, že objednávky a plnění dodávek jsou důkladnější a přívětivější k zákazníkovi. Údaje týkající se skutečností, jako jsou zadávání práce, kontroly kvality a odesílání, slouží ke zlepšení zkušeností zákazníků.

 

Inspirujeme inteligentnější stavebnictví pro lepší budoucnost

Náš komplexní sortiment stavebních výrobků má za cíl inspirovat naše zákazníky a vytvářet inteligentnější, udržitelnější a esteticky působivé budovy. Pro dosažení tohoto cíle musíme být neustále v pohybu, neustále se snažit být lepší než to nejlepší na trhu. Náš systém MES je jen jednou z věcí, které toto umožňují.

 

Spojte se s námi ještě dnes a zjistěte, jak vám můžeme pomoci s vašimi projekty.