CESTA K DEKARBONIZOVANÉ OCELI
15.07.2021 -

Budovy a jejich výstavba představují v současnosti 36 % celosvětové spotřeby energie a 39 % emisí oxidu uhličitého souvisejících s energetickými požadavky. Snížení těchto čísel je klíčové pro splnění závazků v oblasti životního prostředí a udržitelnosti, které byly přijaty jak v rámci Pařížské dohody z roku 2016, tak v Zelené dohodě pro Evropu.

Společnost ArcelorMittal si je vědoma role, kterou v tomto ohledu musí hrát a zavázala se snížit vlastní emise CO2 do roku 2030 o 35% a do roku 2050 být uhlíkově neutrální. Naším cílem je stát se světovým průkopníkem ocelářského průmyslu v dekarbonizaci výroby oceli a zavedli jsme řadu podnětných nových iniciativ a environmentálních inovačních projektů, které nám mají pomoci tohoto cíle dosáhnout.

Pod značkou XCarb®, která zahrnuje všechny aktivity skupiny v oblasti výroby oceli se sníženou, nízkou a nulovou produkci oxidu uhličitého, existuje řada programů zaměřených konkrétně na stavební trh.

Jedná se o certifikáty XCarb® Green Steel, XCarb® recyklované a průkopnické produkty vyrobené z obnovitelných zdrojů a náš inovační fond XCarb®.

 

XCarb® Green Steel Certificates – certifikovaná environmentální ocel

Jsme hrdí na to, že jsme prvním výrobcem oceli v našem oboru, který na trh uvedl certifikáty o environmentální oceli, které zákazníky podpoří při snižování emisí v rámci Scope 3, které mohou uvádět v souladu se směrnicí GHC Protocol Corporate Reporting and Accounting Standard.

Podobně jako certifikáty o obnovitelné energii, které jsou široce používány na energetickém trhu a které prokazují energii vyrobenou z obnovitelného zdroje, budou tyto certifikáty o environmentální oceli ArcelorMittal k dispozici k zakoupení společně s objednávkami oceli uzavřenými u společnosti ArcelorMittal Europe Flat Products, která vkládá velké investice zaměřené na snižování emisí oxidu uhličitého z vysokých pecí.

Certifikáty o environmentální oceli představují úspory CO2 dosažené ve srovnání s průměrnou intenzitou CO2 integrované výroby oceli v Evropě a lze je přičíst k fyzickým objednávkám oceli. Jako skupina očekáváme, že do konce roku 2022 bude k dispozici přibližně 600 000 ekvivalentních tun environmentální oceli.

 

XCarb® recyklované a z obnovitelných zdrojů vyrobené průkopnické produkty

Zákazníci, kteří nakupují u společnosti ArcelorMittal Construction, si nyní mohou vybrat produkty vyrobené s využitím našich elektrických obloukových pecí (EAF), které využívají recyklovanou ocel a jsou poháněné elektřinou z obnovitelných zdrojů. Uhlíková stopa takto vyrobené oceli může činit pouhých 300 kg CO2 na tunu, pokud je kovovým obsahem výhradně recyklovaná ocel, takže celkový dopad na uhlíkovou stopu budovy je významný.

 

Inovační fond XCarb®

Kromě vlastních programů plánuje společnost ArcelorMittal investovat navíc až 100 milionů $ ročně do společností, které vyvíjejí vlastní průkopnické nebo průlomové technologie, které tak podporují naši cestu k výrobě dekarbonizované oceli.

Tyto iniciativy XCarb® probíhají vedle současných investic skupiny ArcelorMittal do průlomových technologií Smart Carbon a DRI (Direct Reduced Iron), které nabízejí způsoby dosažení uhlíkově neutrální výroby oceli do roku 2050.

Technologie Smart Carbon se zaměřuje na využívání oběhového uhlíku, čistých energií a zachycování a skladování uhlíku při výrobě oceli, zatímco technologie DRI zahrnují přechod od převážně zemního plynu k vodíku jako klíčovému redukčnímu činidlu při výrobě oceli.

Některé z nich budou připraveny pro komerční využití do roku 2025 a určitě očekáváme, že do roku 2030 budeme částečně zavádět technologie Smart Carbon napříč našimi zařízeními v Evropě.

Další podrobnosti o XCarb® najdete zde a o Smart Carbon a DRI zde.