Alternativa k betonovým prefabrikovaným stropním deskám: Cofraplus® 80
06.06.2021 -

ArcelorMittal Construction představuje Cofraplus® 80 – zcela novou lehkou alternativu k betonovým prefabrikovaným stropním deskám: nové řešení stropů pro stavitele, kteří chtějí stavět lépe.

S využitím ocelového trapézového profilu výšky 80 mm spolu s nižší spotřebou betonu překonává Cofraplus® 80 tradiční prefabrikované desky jako řešení šetrnější k životnímu prostředí.

Odhadované snížení celkové hmotnosti desky o 25 % se pozitivně projevuje v nižším zatížení nosné konstrukce podlahy, sloupů nebo základů, a umožňuje méně nákladnou výstavbu s nižší spotřebou materiálu a vyšší udržitelností. Cofraplus® 80 pomáhá snižovat emise CO2 o 15 % ve srovnání s tradičními prefabrikovaným řešením.

Ekonomické a environmentální benefity pokračují v efektivnější přepravě, skladování a montáži. Díky skladnosti tenkostěnných profilů Cofraplus® 80 je k přepravě množství o ploše 1400 m2 potřeba pouze jednoho kamionu a 12 cyklů jeřábu při vykládce, ve srovnání s 8 kamiony a 95 cyklů jeřábu u prefabrikovaných desek.

Při montáži profilu Cofraplus® 80 o hmotnosti pouhých 52 kg by hmotnost ekvivalentního prefabrikovaného dílu byla 1875 kg. Jediná montážní četa dokáže bezpečně namontovat až 600 m2 Cofraplus® 80 během jednoho dne manuálně, zatímco pro montáž stejného množství prefabrikovaných desek je potřebný jeřáb.

Logistika je jednou z klíčových oblastí, kde Cofraplus® 80 skutečně vítězí nad alternativami z prefabrikovaného betonu.

Cofraplus® 80 je dostatečně flexibilní na to, aby se přizpůsobil specifickým požadavkům projektu a určujících detailů. Lze jej použít v kombinaci s ocelí, dřevem nebo betonem a ve všech typech moderních stavebních konstrukcí.

ArcelorMittal Construction vyvinul novou řadu odpovídajícího systémového příslušenství a představuje tak kompletní řešení pro montáž profilů a betonáž desky.

Podpůrné konstrukce pro instalace technologií nebo podhledových prvků je možné věšet přímo pomocí specifického závěsového prvku bez nutnosti vrtání do desky. Tímto se šetří čas a náklady na přizpůsobení stropu a snižuje hlučnost v okolí staveniště.

Cofraplus® 80 umožňuje rozpony do 4,5 m s montážními podporami a více než 6,5 m bez nich. Geometrie ocelového profilu je navržena tak, aby sloužila jako bednění během betonáže a po vytvrdnutí betonu jako výztuž ve fázi používání. Jeho specifická geometrie zaručuje optimální efekt spřažení s betonem.

Další podrobností systému